BMW 740i

ENGLISH BELOW

BMW zawsze kojarzy nam się z prestiżem, doskonałymi właściwościami jezdnymi oraz elegancją. Prezentowany egzemplarz serii 7 pochodzi z 1999 roku, więc jest to już poliftowa konstrukcja charakteryzująca się zmienionymi lampami przednimi oraz jak na owe czasy nowoczesnym systemem rozrywki zawierającym nawigację. Wnętrze zostało skonfigurowane tradycyjnie, czarna skórzana tapicerka w połączeniu z orzechowym drewnem pozwala odizolować nam się od świata zewnętrznego. Co ciekawe pod koniec produkcji do BMW napłynęło mnóstwo zamówień na model E38 mimo, iż E65 zostało zaprezentowane. To pokazuje tylko, iż seria E38 była ostatnią ,,7” zaprojektowaną według tradycyjnych wartości.

We always associate BMW with prestige, excellent driving qualities and elegance. The presented 7 series model comes from 1999, and thus it possesses a post ‘uplift’ construction characterised by changed headlights and, for the times, a modern entertainment system with navigation. The interior has been traditionally configured; black leather upholstery in combination with walnut allows us to isolate ourselves from the outside world. Interestingly, at the end of production, BMW received lots of orders for the E38, despite the fact that the E65 had made its debut. This shows that the E38 series was the last “7” designed according to traditional values.

Category: